Historia Święta Kupca

8 grudnia to dla wielu z nas jeden z przedświątecznych dni spędzanych na gorączkowych zakupach. Jednak dla osób, które zza sklepowej lady pomagają nam spełnić marzenia świątecznych dni, ten dzień jest wyjątkowy.

Dzień Kupca, to mało znane Święto. Jego tradycja sięga początków XX wieku, kiedy to w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w dniu 8 grudnia 1937r., podczas pielgrzymki polskich Kupców na Jasną Górę, uroczyście ogłoszono, że będzie to Dzień Kupca Polskiego.

Niestety wybuch wojny w 1939r. spowodował, że tylko dwukrotnie obchodzono to Święto, potem przyszła noc okupacyjna.

Zaraz po wojnie, w latach 1946-1949, w okresie bujnego rozwoju handlu prywatnego tradycja Dnia Kupca na terenie miasta Łodzi była kontynuowana przez Kupców dobrowolnie zrzeszonych w Zgromadzeniu Kupców m. Łodzi, którego następcą prawnym jest Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi.

Z okazji Dnia Kupca odbywały się uroczyste msze święte w trakcie, których dokonywano aktu poświęcenia sztandarów organizacyjnych i tak w Dniu Święta Kupca 8 grudnia 1947 roku w Katedrze Łódzkiej pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki odbył się akt poświęcenia sztandaru organizacji przez Księdza Biskupa dr. Michała Klepacza, w dniu 11 grudniu 1960 roku w Kościele Świętego Krzyża w Łodzi odbył się akt poświęcenia sztandaru Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług m. Łodzi.

Wkrótce nadeszły czasy sławetnej „bitwy o handel”, handel prywatny skurczył się do minimalnych rozmiarów. 8 listopada 1949 roku wprowadzono obowiązek przynależności do organizacji społeczno-zawodowych. Okres socjalizmu to zanik uroczystych obchodów Święta Kupca. Święto to zostało zamienione w spotkania opłatkowe członków Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług w Łodzi.

Uspołeczniony handel, który dominował na naszym rynku ustalił dla swej sieci inny termin Święta „Handlowca”, pojęcie kupiec było w latach socjalizmu raczej w zaniku.

Sytuacja zmieniła się całkowicie po 1989 roku kupcy wrócili do tradycji Święta Kupca.

Uroczyste msze z udziałem pocztów sztandarowych odbywały się w Kościele Św. Krzyża w Łodzi oraz w Katedrze Łódzkiej.