Przystąp do organizacji

Zapraszamy wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą do Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Uslugodawców w Łodzi. Rok założenia 1913.
Zgodnie ze statutem członkami naszego Związku mogą być: osoby fizyczne i prawne, spółki cywilne, zrzeszenia i stowarzyszenia grupujące osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu, gastronomii i usług.
Prawa członka uzyskuje się po złożeniu deklaracji, opłaceniu wpisowego i składek członkowskich.
Prawa członkowskie oraz zadania Zrzeszenia realizowane są zgodnie ze statutem.
Wyjaśniamy, że nasze Zrzeszenie jest członkiem ogólnokrajowej organizacji handlu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie ul. Oboźna 8. Ponadto informujemy, że Zrzeszenie jest współwłaścicielem pałacu Arnolda Stillera w Łodzi przy ul. Jaracza 45.
Zapraszamy do naszego biura w Łodzi u. Jaracza 45 codziennie od godz. 9.00 do 15.30 oprócz dni wolnych od pracy.

deklaracja członkowska